Valpkullar
planeras

Tibetansk Spaniel
Valpar väntas i slutat av april
Mic Mac
Six-To-Ten
Lilla Hagatorpets
Katja

 

Valpar planeras
sommar/höst 2016
Hanar ej bestämda

Lilla Hagatorpets Esmee
"Aska"
Lilla Hagatorpets Humle Hilda
"Pärlan"